Bryce-BayerJeśli używasz aparatu cyfrowego, to na 99.9% wyposażony jest on w filtr Bayera. Jego twórca, Bryce Bayer, zmarł 13 listopada.

Filtr Bayera towarzyszył fotografii cyfrowej i kolorowym kamerom video praktycznie od początku. Jest to swego rodzaju szachownica składająca się z trzech rodzajów elementów – zielonych, czerwonych i niebieskich.

Same w sobie, matryce aparatów cyfrowych rejestrują światło monochromatycznie. Aby móc zarejestrować kolor, poszczególne piksele matrycy przesłonięte są kolorowymi elementami filtru Bayera, tak jak to widać na poniższej ilustracji.

Matryca stosująca filtr Bayera uzyskuje niższą rozdzielczość informacji o kolorze niż informacji o luminancji. Nie wpływa to jednak negatywnie na postrzeganie obrazu, ponieważ ludzkie oko jest znacznie bardziej wrażliwe na zmiany luminancji niż na zmianę koloru. Takie rozwiązanie pozwala na znaczne uproszczenie budowy aparatu (i ograniczenie kosztów). Alternatywą dla filtru Bayera było zastosowanie trzech matryc, z których każda rejestrowa pełną informację o luminancji i o jednej składowej koloru. Rozwiązanie to nie przyjęło się jednak, właśnie ze względu na koszty i skomplikowanie.

Czemu zielonych punktów w filtrze Bayera jest dwa razy więcej niż czerwonych czy niebieskich? Wynika to z tego, że ludzkie oko jest najbardziej wrażliwe na ten kolor i to właśnie w tym paśmie wychwytujemy najwięcej szczegółów.Jeśli zainteresował Cię się ten wpis, to poleć go swoim znajomym!